Property Values and Taxes

Hot Topics

 


 

Property Tax Information

 

2014                                              
 
20132012
Payable 2013 Market Values
Payable 2013 Tax Capacity Values
Payable 2013 Rate List Totals
Payable 2013 Rate List Individuals
Payable 2012 Market Values
Payable 2012 Tax Capacity Values
Payable 2012 Rate List Totals
Payable 2012 Rate List Individuals